Diagnoza i ocena kompetencji

Diagnoza i ocena kompetencji językowych to kompleksowa oferta skierowana do pracodawców, którzy chcieliby:

  • zweryfikować deklarowaną przez kandydatów znajomość języka obcego w procesie rekrutacji,
  • zdiagnozować aktualne kompetencje językowe swoich pracowników lub ich przyrost po zakończonym szkoleniu.

W ramach diagnozy i oceny kompetencji językowych oferujemy:

  • ułożenie testu pisemnego z języka obcego sprawdzającego opanowanie słownictwa ogólnego oraz zasad gramatycznych na wszystkich poziomach językowych,
  • ułożenie testu pisemnego z języka obcego sprawdzającego opanowanie słownictwa specjalistycznego (w zależności od potrzeb pracodawcy, branży prowadzonej działalności itp.),
  • przeprowadzenie rozmowy z kandydatami oraz ocenę ich umiejętności komunikacyjnych.

Diagnoza przeprowadzana jest w ustalonym wcześniej terminie w siedzibie Państwa firmy i/lub telefonicznie (testy ustne).
Po zakończeniu procesu przekazujemy kompleksowy raport diagnozujący kompetencje językowe kandydatów określający ich poziom zaawansowania według skali Rady Europy od A1-C2. Raport określa również mocne strony pracowników, ewentualne luki kompetencyjne oraz zalecenia na przyszłość.