Grupowe kursy językowe przygotowujące do matury

Celem zajęć z języka angielskiego jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Materiały i metody nauczania dostosowane są do dwóch głównych części matury z języka Sorbona_matura_538275nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Na poziomie podstawowym przygotowanie do części ustnej obejmuje:

 • ćwiczenie prowadzenia rozmów sterowanych
 • doskonalenie rozmów na podstawie ilustracji.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie podstawowym obejmuje doskonalenie:

 • umiejętności rozumienia tekstu czytanego,
 • rozumienia ze słuchu,
 • redagowania prostych tekstów.

Zajęcia przygotowujące do matury ustnej na poziomie rozszerzonym dodatkowo wykształcają umiejętność:

 • przeprowadzenia rozmowy/dyskusji z egzaminatorem,
 • zaprezentowania jednego z dwóch tematów.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym zawiera następujące elementy:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 • redagowanie dłuższego tekstu.