Przygotowanie do egzaminu maturalnego

Indywidualne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub niemieckiego ONLINE, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Materiały i metody nauczania dostosowane są do dwóch głównych części matury z języka Sorbona_matura_538275nowożytnego - części ustnej i pisemnej.

Nauczyciel prowadzący poświęca Uczniowi 100% uwagi. Indywidualne przygotowanie do egzaminu maturalnego jest dzięki temu niezwykle efektywne oraz umożliwia pracę nad eliminacją słabych stron ucznia.

Na poziomie podstawowym przygotowanie do części ustnej obejmuje:

 • ćwiczenie prowadzenia rozmów sterowanych
 • doskonalenie rozmów na podstawie ilustracji.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie podstawowym obejmuje doskonalenie:

 • umiejętności rozumienia tekstu czytanego,
 • rozumienia ze słuchu,
 • redagowania prostych tekstów.

Zajęcia przygotowujące do matury ustnej na poziomie rozszerzonym dodatkowo wykształcają umiejętność:

 • przeprowadzenia rozmowy/dyskusji z egzaminatorem,
 • zaprezentowania jednego z dwóch tematów.

Przygotowanie do części pisemnej na poziomie rozszerzonym zawiera następujące elementy:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 • redagowanie dłuższego tekstu.

Łączna ilość godzin oraz częstotliwość zajęć każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Nauczyciel dojeżdża we wskazane miejsce na terenie Łodzi, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Krakowia i Poznania. Istnieje też możliwość zajęć w siedzibie naszej Szkoły.