Pakiet VIP - zajęcia indywidualne

vip_sorbona_737751Kompleksowa oferta zajęć indywidualnych stacjonarnie lub ONLINE, skierowana do osób i firm, którym szczególnie zależy na:

  • indywidualnym podejściu do potrzeb klienta
  • elastyczności czasowej
  • efektywnym wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na naukę.

Pakiet VIP gwarantuje:

  • profesjonalną diagnozę poziomu i analizę potrzeb;
  • dobór lektora pod kątem indywidualnych oczekiwań;
  • bezpłatny dojazd lektora we wskazane miejsce na terenie Łodzi, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Poznania;
  • opracowanie indywidualnego programu nauczania - możliwość łączenia elementów języka ogólnego, specjalistycznego i konwersacji stosownie do potrzeb;
  • konsultacje i nadzór metodyczny;
  • stały monitoring postępów w nauce;
  • indywidualny raport z postępów w ustalonych odstępach czasu oraz certyfikat na zakończenie kursu.