Metody nauczania

Każdy kurs realizowany jest w oparciu o nasze wewnętrzne metody nauczania, które koncentrują się na wszystkich aspektach szybkiej i efektywnej nauki języka obcego tj. mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu, gramatyce oraz fonetyce.

Wiemy doskonale, że sama znajomość słownictwa nie wystarczy aby porozumieć się w języku obcym na zadowalającym poziomie. Dlatego też poza popularną ostatnio metodą komunikacyjną kładziemy również nacisk na gramatykę i fonetykę łącząc w sobie wszystkie elementy niezbędne do efektywnego opanowania języka obcego i posługiwania się nim z łatwością.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszystkie szkolenia dostępne w naszej ofercie są przeprowadzane online za pomocą aplikacji Click Meeting lub Skype.

UWAGA! Szkolenia online realizowane są w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z kursantów ma możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach, rozmowy i interakcji z lektorem - tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie ma potrzeby instalowania zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.