Metody nauczania

Każdy kurs realizowany jest w oparciu o nasze wewnętrzne metody nauczania, które koncentrują się na wszystkich aspektach szybkiej i efektywnej nauki języka obcego tj. mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu, gramatyce oraz fonetyce.

Wiemy doskonale, że sama znajomość słownictwa nie wystarczy aby porozumieć się w języku obcym na zadowalającym poziomie. Dlatego też poza popularną ostatnio metodą komunikacyjną kładziemy również nacisk na gramatykę i fonetykę łącząc w sobie wszystkie elementy niezbędne do efektywnego opanowania języka obcego i posługiwania się nim z łatwością.