Oferowane usługi

  • Tłumaczenia pisemne zwykłe (nie wymagające uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego), w tym specjalistyczne: biznesowe, techniczne, prawnicze, medyczne, branżowe i inne.
  • Tłumaczenia ustne (zwykłe, biznesowe, techniczne);
  • Tłumaczenia konsekutywne, w których przekład odbywa się w przerwach wypowiedzi mówcy;
  • Tłumaczenia szeptane (polegające na przekazywaniu Klientowi ściszonym głosem wypowiedzi innych uczestników spotkania)
  • Tłumaczenia stron internetowych, prezentacji;
  • Profesjonalna obsługa konferencji, wizyt delegacji międzynarodowych, negocjacji handlowych z partnerami zagranicznymi z wykorzystaniem sprzętu technicznego – laptop, rzutnik.
  • Weryfikacja - sprawdzenie już przetłumaczonego tekstu pod względem spójności z tekstem źródłowym, zastosowanej terminologii, stylu oraz ortografii;
  • Dodatkowa redakcja stylistyczna tekstu dokonywana przez Native Speakera.