Cennik

Oferujemy tłumaczenia zwykłe pisemne i ustne.

Strona rozliczeniowa obejmuje 1600 znaków ze spacjami. Podane CENY są cenami BRUTTO tłumaczonymi w trybie standardowym tj. 4 strony rozliczeniowe/dzień roboczy.

Cena wzrasta w przypadku:

  1. tłumaczeń specjalistycznych/technicznych - odpowiednio o 50%
  2. tłumaczeń w trybie ekspresowym (powyżej 10 stron rozliczeniowych/dzień roboczy) – odpowiednio o 50%
  3. tłumaczeń w trybie przyspieszonym (od 5 do 10 stron rozliczeniowych/dzień roboczy) – odpowiednio o 30%

Dodatkowa redakcja stylistyczna tekstu (Native Speaker): 75% ceny tłumaczenia.
Weryfikacja/korekta tłumaczenia: 50% ceny tłumaczenia.

Cennik tłumaczeń pisemnych

Językz języka polskiego na język obcyz języka obcego na język polski
Grupa I angielski od 50 PLN od 45 PLN
niemiecki
Grupa II francuski od 60 PLN od 55 PLN
hiszpański
włoski
rosyjski
Grupa III portugalski od 75 PLN od 70 PLN
szwedzki
serbski
chorwacki
czeski
holenderski
słowacki
Grupa IV japoński od 90 PLN od 85 PLN
arabski
koreański

Uwaga!

Ilość znaków na stronie źródłowej nie odpowiada ilości znaków tłumaczenia!

Każdy tekst przed przyjęciem zlecenia jest poddawany wycenie orientacyjnej – rozliczenie następuje na podstawie ilości znaków w wykonanym tłumaczeniu lub na podstawie ilości znaków w oryginale.

Cennik tłumaczeń ustnych

Minimalną jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Każda kolejna rozpoczęta godzina po zakończeniu pierwszego bloku oznacza rozpoczęcie kolejnej godziny tłumaczenia. Podane ceny są cenami BRUTTO za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym.

JęzykTłumaczenia konsekutywne i szeptane
Grupa I - angielski, niemiecki od 180 PLN
Grupa II - francuski, włoski, hiszpański od 220 PLN
Grupa III - pozostałe języki europejskie od 250 PLN
Grupa IV - języki pozaeuropejskie (np. arabski, japoński, koreański) indywidualna wycena

Ceny zawierają koszty dojazdu na terenie Łodzi.

W przypadku tłumaczeń poza miejscem zamieszkania tłumacza, czyli tłumaczeń wyjazdowych, zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić nocleg oraz wyżywienie w trakcie całego okresu dostępności pracownika. Nasze biuro może zająć się organizacją zakwaterowania i wyżywienia dla tłumacza, a wynikłe koszty doliczyć do faktury (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą).

W przypadku odwołania zamówionej usługi w terminie na 2 dni przed datą zleconego tłumaczenia, zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić kwotę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza.